Sales Support

Ontbreekt het uw bedrijf aan de knowhow of de menscapaciteit voor:

• Een productintroductie in een reeds bediende markt?
• Een betreding van een voor uw bedrijf nieuwe geografische markt?
• Een betreding van een voor uw bedrijf nieuw marktsegment?

Wij bieden u een oplossing. Door u te adviseren of door het werk voor u te doen.
Dit laatste heet sales support.

Uw voordeel

• U neemt niemand in dienst.
• Maar haalt toch de capaciteit en knowhow in huis.
• Eventueel ook een netwerk dat wij hebben, nationaal en internationaal, ook in voormalig Oost Europa.
• Vaak is de overheid bereid subsidie te verlenen.

Werkwijze

Wij beginnen met een oriënterend gesprek. Samen met u bekijken we of onze diensten interessant voor u zijn. Daarna spreken we af wat wij voor u gaan doen en in welk tempo. Het is daarbij noodzakelijk dat wij uw organisatie en uw producten goed leren kennen. Want een succesvol verkoopresultaat vergt een goede voorbereiding. Wanneer dat kan vragen wij subsidie voor u aan. Daarna gaan wij van start.

Stagnerende rendementen of groei?

Sales support kan ook een goede oplossing zijn voor bedrijven waarmee het bedrijfseconomisch slechter gaat. Simpel door meer verkoopcapaciteit te ontwikkelen. Veel bedrijven komen door allerlei oorzaken vaak te weinig toe aan acquisitie. Er is immers vaak iets anders dat aandacht vraagt.
Dat is jammer. Vooral wanneer het bedrijf wel over goede producten beschikt. Sales support kan bijdragen aan een beter verkoopresultaat en daardoor aan groei en rendement voor de aandeelhouders.

Voorbeelden van recentelijk uitgevoerde opdrachten:

• Introductie van synthetische lijmen voor vlakdaktoepassingen in West Europa.
• De verkoop van straatmeubilair in Nederland voor IDEE FIKS STREETFURNITURE., zie ook www.ideefiks.nl.
• Zie ook “trade tussen Nederland en Midden Europa”.