Disclaimer

Het auteursrecht op al het materiaal op Enani.nl (alle paginas vallend binnen het domein Enani.nl) berust bij Enani BV.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enani BV informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Alhoewel wij bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht is het helaas mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is.

Voor informatie over deze disclaimer en copyright kunt u contact opnemen met Enani BV.